Navigation

Četvrta edukacija o uključivanju osoba s invaliditetom u volontiranje održana u Vukovaru

U okviru projekta Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici u Vukovaru, Kolodvorska 18 u prostorima UZOSIO Golubica u razdoblju od 03. do 04.12.2018. održana je dvodnevna ...

Treća edukacija o uključivanju osoba s invaliditetom u volontiranje održana u Slavonskom Brodu

U okviru projekta Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici u Bukovlju kraj Slavonskog Broda u razdoblju od 21. do 22.11.2018. održana je dvodnevna edukacija na temu ...

Druga edukacija o uključivanju osoba s invaliditetom u volontiranje održana u Pazinu

U okviru projekta Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici u Pazinu u razdoblju od 15. do 16.11.2018. održana je dvodnevna edukacija na temu uključivanja osoba s ...

Prva edukacija o uključivanju osoba s invaliditetom u volontiranje održana u Puli

U okviru projekta Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici u Puli u razdoblju od 29. do 30.10.2018. održana je dvodnevna edukacija na temu uključivanja osoba s ...

U Slavonskom Brodu završena posljednja edukacija o menadžmentu volontera u okviru projekta

U okviru projekta Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici u Slavonskom Brodu održana je u razdoblju od 04. do 05.10.2018. održana je dvodnevna edukacija na temu ...

U Pazinu se održala dvodnevna edukacija o menadžmentu volontera

29. i 30.05.2018. u prostorima Društvenog centra Veli Jože u Pazinu Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre organizirala je edukaciju za zaposlenike organizacija civilnoga društva koje skrbe o osobama ...

Studijsko putovanje u Istarsku županiju organizacija iz Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre pozvala je zainteresirane djelatnike organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom s područja Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije ...

Održan 2. modul radionice o samozastupanju i samoodređenju

NOVA GRDIŠKA – 26. i 27. studenog 2015. održana je u prostorima Restorana Maksimilijan u Novoj Gradiški 2. modul edukativne radionice o samozastupanju i samoodređenju koju su vodili treneri iz Udruge osoba s ...

Održana 3. radionica izrade matrerijala u lako razumljivom obliku u Vukovaru

Vukovar – 25. studenog 2015. treneri Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre održali su za 25 zainteresirana djelatnika organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom i drugih javnih ...

Održana 2. radionica izrade materijala u lako razumljivom obliku

PULA – 06. studenog 2015. treneri Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre održali su za 22 zainteresirana djelatnika organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom i drugih javnih ...