Navigation

Održana edukativna radionica o izradi materijala u lako razumljivom obliku

NOVA GRADIŠKA – 16. rujna 2015. treneri Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Jovana Prusac-Fabris i Ozren Catela održali su za 17 zainteresiraih djelatnika organizacija ...

Održan 1. modul radionice o samozastupanju i samoodređenju

NOVA GRDIŠKA – 14. i 15. rujna 2015. održana je u prostorima Slavnoskog bisera u Novoj Gradiški edukativna radionica o samozastupanju i samoodređenju koju su vodili treneri Jovana Prusac-Fabris i Ozren ...

3. edukativna radionica o standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi te praćenju i evaluaciji projekata OCD-a

09. i 10. travnja 2015.godine u Novoj Gradišci u prostorima Pansiona “Slavonski biser”, u sklopu projekta ” Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga” ...

Održana 2. edukativna radionica o standardima kvalitete socijalnih usluga u Vukovaru

24. i 25. ožujka 2015.godine u Vukovaru u prostorima hotela ”Lav”, u sklopu projekta ” Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga” održane su dvodnevne edukativne ...