Navigation

NOVOSTI
Izbori za predstavnike članova u Skupštini Udruge

Predsjednik Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre sukladno članku 19. stavak 5. Statuta udruge od 11.09.2015. te članku 3. Odluke o raspisivanju izbora za predstavnike članova u Skupštini Udruge od 16.12.2017. poziva zainteresirane članove Udruge osoba s intelktuačlnim teškoćama Istre da do 31.12.2017. predaju Kandidacijski list za predstavnika članova u Skuptšnini Udruge u mandatnom razdoblju 2018-2020.

Kandidacijski list

Ostavi komentar