Navigation

UDRUGA

Tijela udruge su:
– Skupština Udruge
– predsjednik
– Upravni odbor te
– potpredjednik

BUZET ORG

Članovi Skupštine Udruge su:

Ozren Catela
Rudolf Kostešić
Dijana Dobran
Marjanović Jela
Ivan Raspar
Jadran Balenović
Muhidin Bajramović
Žarko Sinčić
Rino Šarić
Radovan NežićORG JADRAN
Danica Davidović
Jadranka Tomac
Mariza Legović
Tamara Teković
Bernarda Klanjac

Predsjednik Udruge je Ozren Catela.

Dopredjednik Udruge je Radovan Nežić.

Članovi Upravnog odbora Udruge su:

Ozren Catela, kao predsjednik Udruge
Radovan Nežić
Jelica Marjanović
Rudolf Kostešić
Vladimir Prodan