Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga

12043228_724343814365275_1806010804864192065_n

Projekt Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga provodili smo od 29.12.2014. do 28.12.2016. godine provodili su projektni partneri Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije (danas: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre), Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” iz Vukovara te Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” – Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta i iznos bespovratnih sredstava iznosio je 705.245,93 kn.

Cilj projekta bio je unaprijediti sposobnosti i kvalitetu rada organizacija civilnog društva s područja Istarske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije koje skrbe o osobama s invaliditetom za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Organizacije koje skrbe o osobama s invaliditetom u navedenim županijama nisu jednolično razvijene. Nemaju dostatna znanja i vještine niti razvijene kapacitete za unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga u zajednicama u kojima djeluju. Kroz četiri komponente projekta (elementi) postiglo se da 25-33 OCD-a uspostavi mehanizme za primjenu zakonskih normi i Standarda kvalitete za pružanje socijalnih usluga, dok je 10-15 OCD-a a koji skrbe o osobama s invaliditetom unaprijedilo kapacitete za menadžment volontera u području pružanja socijalnih usluga. Time se doprinijelo povećanju kvalitete socijalnih usluga te dugoročno povećanju socijalne uključenosti krajnjih korisnika socijalnih usluga.

I. Jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega socijalnih usluga u zajednici
U sklopu ovoga elementa projekta organiziralo se 6 dana radionica u tri projektne županije o Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi te praćenju i evaluaciji projekata OCD-e za djelatnike OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom. Partneri su izradili i distribuirali priručnik o obveznoj dokumentaciji propisanoj Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, praćenju i evaluaciji projekata OCD-a te je pružena tehnička podrška OCD-ima u primjeni dokumentacije, standarda kvalitete te u području praćenja i evaluacije projekata.

II. Unaprjeđivanje znanja i vještina djelatnika i volontera OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za zagovaranje i osnaživanje njihovih korisnika
Drugi element projekta uključivao je unapređenje znanja i vještina djelatnika/volontera OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za zagovaranje i osnaživanje njihovih korisnika kroz tri edukativna područja. Tako, znanja i vještine iz područja „Osobno usmjereno planiranje“ i „Samozastupanje i samoodređenje“ usvojili su djelatnici/volonteri OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom, dok su na edukaciji u području izrade materijala u lako razumljivom obliku sudjelovali i djelatnici drugih javnih ustanova.

III. Jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za upravljanje volonterima i razvoj volonterskih programa
Kroz aktivnosti ovoga elementa projekta djelovalo se je na jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za upravljanje volonterima i razvoj volonterskih programa, a navedeno podrazumijeva edukaciju o menadžmentu volontera za djelatnike OCD-a koje pružaju socijalne usluge koja se održala u Puli u dva modula. Organizacije civilnog društva koje pružaju socijalne usluge razvile su pilot volonterske programe za pružanje socijalnih usluga te im je bita osigurana tehnička podrška.

IV. Razmjena iskustava i prikaz primjera dobre prakse OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom
Četvrti element projekta uključivao je izradu plana pripreme studijskog putovanja, zatim provedbu studijskog putovanja u Istarskoj županiji te izradu izvještaja s preporukama studijskog putovanja. Aktivnost se provodila sa ciljem razmjene iskustva i pozitivne prakse te osiguranja veće povezanost između OCD-ima koje rade s osobama s invaliditetom i pružaju socijalne usluge.

Više o fondovima Europske unije:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

projekt-slika-logo-m