Navigation

Klub za psihosocijalnu podršku

Od 11. mjeseca 2015. godine Udruga osoba s intelektualnim teškoćama započela je pružati novu socijalnu uslugu – Klub za psihosocijalnu podršku u koji je do danas uključeno 10 korisnika. Grupni termini ...