Navigation

Zajednički kroz život: Završena prvi ciklus sastanaka grupa za samozastupanje iz Pule, Nove Gradiške i Vukovara

Tijekom travnja 2021. završio je rad 3 grupe za samozastupanje korisnika projekta iz Pule, Nove Gradiške i Vukovara. 27.04.2021. u Vukovaru, a 29.04.2021. u Novoj Gradiški, sastancima lokalnih grupa za ...