Navigation

Studijsko putovanje u Istarsku županiju organizacija iz Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre pozvala je zainteresirane djelatnike organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom s područja Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije ...

Održan 2. modul radionice o samozastupanju i samoodređenju

NOVA GRDIŠKA – 26. i 27. studenog 2015. održana je u prostorima Restorana Maksimilijan u Novoj Gradiški 2. modul edukativne radionice o samozastupanju i samoodređenju koju su vodili treneri iz Udruge osoba s ...

Održana 3. radionica izrade matrerijala u lako razumljivom obliku u Vukovaru

Vukovar – 25. studenog 2015. treneri Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre održali su za 25 zainteresirana djelatnika organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom i drugih javnih ...

Održana 2. radionica izrade materijala u lako razumljivom obliku

PULA – 06. studenog 2015. treneri Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Istre održali su za 22 zainteresirana djelatnika organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom i drugih javnih ...

Održan 2. modul radionice o menadžmentu volontera

PULA – od 20. do 22. listopada 2015. održan je drugi modul edukacije za 18 osoba iz organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom s područja Istarske, Vukovarsko-srijemske i ...

Održana edukacija o osobno usmjerenom planiranju

VUKOVAR – 06. listopada 2015. treneri Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županijeodržali su trodnevnu radionicu za 7 sudionika iz Vukovara i Nove Gradiške na temu osobno usmjerenog ...

Održana edukacija o menadžmentu volontera

PULA – od 22. do 24. rujna 2015. održan je prvi modul edukacije za 18 osoba iz organizacija civilnog društva koje skrbe o osobama s invaliditetom s područjaIstarske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske ...

Održana edukativna radionica o izradi materijala u lako razumljivom obliku

NOVA GRADIŠKA – 16. rujna 2015. treneri Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Jovana Prusac-Fabris i Ozren Catela održali su za 17 zainteresiraih djelatnika organizacija ...

Održan 1. modul radionice o samozastupanju i samoodređenju

NOVA GRDIŠKA – 14. i 15. rujna 2015. održana je u prostorima Slavnoskog bisera u Novoj Gradiški edukativna radionica o samozastupanju i samoodređenju koju su vodili treneri Jovana Prusac-Fabris i Ozren ...

3. edukativna radionica o standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi te praćenju i evaluaciji projekata OCD-a

09. i 10. travnja 2015.godine u Novoj Gradišci u prostorima Pansiona “Slavonski biser”, u sklopu projekta ” Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga” ...