Navigation

Održana Edukacija za osoblje pružatelja usluga osobne asistencije

U Škropetima kraj Pazina održana je Edukacija za osoblje pružatelja usluga osobne asistencije u Istri kao dio redovitih aktivnosti udruge na unapređenju pružanja inkluzivnih socijalnih usluga za odrasle osobe ...

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre od 07.06.2020. provodi projekt „Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim teškoćama u Istri”. Cilj projekta je uspostaviti i pružati ...

  Projekom Usluga osobne asistencije za osobe s intelektualnim i/ili mentalnim teškoćama u Istri unapređena je kvaliteta života našega člana s višestrukim teškoćama.   Projekt se provodi u ...