Navigation

Zajednički kroz život: Završena prvi ciklus sastanaka grupa za samozastupanje iz Pule, Nove Gradiške i Vukovara

Tijekom travnja 2021. završio je rad 3 grupe za samozastupanje korisnika projekta iz Pule, Nove Gradiške i Vukovara. 27.04.2021. u Vukovaru, a 29.04.2021. u Novoj Gradiški, sastancima lokalnih grupa za ...

Zajednički kroz život: Tijekom rujna i listopada 35 osoba završilo edukaciju Razvoj i pružanje inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama

U okviru 3. elementa projekta „Mogućnosti zajednice“ održana su razdoblju od 13.09.2020. do 19.10.2020. 7 studijskih putovanja u Istru te edukacije za sudionike putovanja, stručnjake koji rade s odraslim ...

Zajednički kroz život: Održani pripremni sastanci vezani uz projektne aktivnosti

U protekla tri dana održali smo brojne sastanke vezane uz aktivnosti našeg projekta. Našli smo se s ekipom Srca iz Rijeke i Marijom iz senjske udruge nakon čega smo u Karlovcu posjetili našu Rajsku Pticu, a u ...