Navigation

JAVNOST RADA I FINANCIRANJE

Javnost rada udruge ostvaruje se obavještavanjem članova, korisnika i šire javnosti i to:

• sredstvima javnog informiranja
• biltenom udruge
• Internet stranicama i facebook profilom
• pružanjem informacija u prostorijama udruge
• slobodnim pristupom sjednicama organa udruge
• dostavom pisanih obavijesti te drugim prikladnim komunikacijskim kanalima

Sredstva za redovan rad i aktivnosti udruga ostvaruje iz više izvora i to sufinanciranjem programa udruge iz nacionalnih izvora, fondova EU, programa javnih potreba jedinica lokalne i regionalne samouprave, donacijama domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, sponzorstvima, članarinom te sufinanciranjem programa udruge od direktnih korisnika.

Godišnje izvješće Udruge za 2016. godinu

 

Ukoliko i Vi želite financijski podržati naš rad to možete učini uplatom na:

IBAN: HR77 2485 003 1100 2967 71 (Croatia banka d.d.)
Podaci o primatelju: UOITI, Pula, Kraška 1, OIB: 06200462168