Navigation

Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga

Projekt Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga od 29. prosinca 2014. do 28. veljače 2016. godine provode projektni partneri Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem “Golubica” iz Vukovara te Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Nova Gradiška. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva “Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” – Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. te Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta iznosi 705.245,93 kn.

Cilj projekta je unaprijediti sposobnosti i kvalitetu rada organizacija civilnog društva s područja Istarske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije koje skrbe o osobama s invaliditetom za pružanje socijalnih usluga u zajednici. Organizacije koje skrbe o osobama s invaliditetom u navedenim županijama nisu jednolično razvijene. Nemaju dostatna znanja i vještine niti razvijene kapacitete za unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga u zajednicama u kojima djeluju. Kroz četiri komponente projekta (elementi) postići će se da 25-33 OCD-a uspostave mehanizme za primjenu zakonskih normi i Standarda kvalitete za pružanje socijalnih usluga, dok će 10-15 OCD-a a koji skrbe o osobama s invaliditetom unaprijediti kapacitete za menadžment volontera u području pružanja socijalnih usluga. Time će se doprinijeti povećanju kvalitete socijalnih usluga te dugoročno povećanju socijalne uključenosti krajnjih korisnika socijalnih usluga.

I. Jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega socijalnih usluga u zajednici
U sklopu ovoga elementa projekta organizirat će se 6 dana radionica u tri projektne županije o Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi te praćenju i evaluaciji projekata OCD-e za djelatnike OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom. Partneri će izraditi i distribuirati priručnik o obveznoj dokumentaciji propisanoj Standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi, praćenju i evaluaciji projekata OCD-a te će pružati tehničku podršku OCD-ima u primjeni dokumentacije, standarda kvalitete te u području praćenja i evaluacije projekata.

II. Unaprjeđivanje znanja i vještina djelatnika i volontera OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za zagovaranje i osnaživanje njihovih korisnika
Drugi element projekta predviđa unapređenje znanja i vještina djelatnika/volontera OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za zagovaranje i osnaživanje njihovih korisnika kroz tri edukativna područja. Tako, znanja i vještine iz područja „Osobno usmjereno planiranje“ i „Samozastupanje i samoodređenje“ usvojit će djelatnici/volonteri OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom, dok će na edukaciji u području izrade materijala u lako razumljivom obliku sudjelovati i djelatnici drugih javnih ustanova.

III. Jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za upravljanje volonterima i razvoj volonterskih programa
Kroz aktivnosti ovoga elementa projekta djeluje se na jačanje kapaciteta OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom za upravljanje volonterima i razvoj volonterskih programa, a podrazumijeva edukaciju o menadžmentu volontera za djelatnike OCD-a koje pružaju socijalne usluge koja će se održati u Puli u dva modula. Organizacije civilnog društva koje pružaju socijalne usluge razvit će i/ili provoditi pilot volonterske programe OCD-a za pružanje socijalnih usluga te će im biti osigurana tehnička podrška.

IV. Razmjena iskustava i prikaz primjera dobre prakse OCD-a koji skrbe o osobama s invaliditetom
Četvrti element projekta podrazumijeva izradu plana pripreme studijskog putovanja, zatim provedbu studijskog putovanja u Istarskoj županiji te izradu izvještaja s preporukama studijskog putovanja. Aktivnost se provodi sa ciljem razmjene iskustva i pozitivne prakse te osiguranja veće povezanost između OCD-ima koje rade s osobama s invaliditetom i pružaju socijalne usluge.

 

projekt-slika-logo-m

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr