Navigation

Podrška u zajednici – TRIP B

Dom za odrasle osobe Vila Maria zajedno sa partnerima – Gradskim društvom Crvenog križa Pula, Udrugom invalida rada Istre i Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije – Pula, započeo je 13. srpnja 2015. godine provedbu projekta „Podrška u zajednici – TRIP B“. Pridruženi suradnik projekta je Grad Pula.

Opći cilj projekta je povećanje kvalitete socijalnih usluga, kvalitete života i zapošljivosti osoba u potrebi, a specifični ciljevi projekta su:
1. Uvesti usluge dnevnog boravka za osobe s mentalnimin oštećenjima i usluge psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom i beskućnike
2. Povećati kompetancije za tržište rada i zapošljavanje osoba s invaliditetom i beskućnike uz promoviranje zapošljavanja ranjivih skupina (prvenstveno osoba s invaliditetom) i pružanje podrške poslodavcima.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju:
• pripremu za rad i djelovanje dnevnog centra (s uslugom boravka) za osobe s mentalnim oštećenjima u Puli;
• uvođenje usluge psihosocijalne podrške u 4 partnerske organizacije projekta;
• razvoj kompetancija za tržište rada i podrška poslodavcima u zapošljavanju teže zapošljivih skupina – a posebno osoba s invaliditetom;
• promidžbu i vidljivost projekta te upravljanje projektom.

Ukupni proračun projekta koji se provodi od 13. srpnja 2015. do 12. srpnja 2016. godine iznosi 1.219.765,55 kuna, pri čemu EU bespovratna sredstava (sredstva Europskog socijalnog fonda) iznose 1.134.831,50 kn.
Projekt se provodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013″, prioritetne osi 2 – Jačanje socijalnog uključivanja i integracija osoba u nepovoljnom položaju, a u okviru Poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3″.
Za više informacija o projektu slobodno nas kontaktirajte na: lana.nacinovic@dom-vilamaria.hr.

tripb