Navigation

Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici

loga- projekt

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Istre, kao nositelj projekta, zajedno sa partnerima u projektu Udrugom za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar i Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ Nova Gradiška te partnerskim javnim ustanovama na projektu Centrom za socijalnu skrb Pula i Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana, provodi projekt „Unapređenjem menadžmenta volontera do kvalitetnijih socijalnih usluga u zajednici.

Projekt se provodi u razdoblju od 01.06.2017. do 31.05.2019.

Specifični cilj projekta je unaprijediti znanja, vještine i procedure rada 25 koordinatora volontera za menadžment volontera i provedbu inkluzivnih volonterskih programa u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Istarskoj županiji. Navedeni cilj ostvariti će se provedbom edukativnih aktivnosti, pregledom primjera dobre praske te kontinuiranom tehničkom podrškom organizatorima volontiranja za uvođenje standarda kvalitete volonterskih programa te provedbu inkluzivnih volonterskih programa. Također, izradom priručnika o menadžmentu volontera, standardima kvalitete volonterskih programa i inkluzivnom volontiranju organizatori volontiranja dobiti će na jednom mjestu alat koji će moći koristiti u svom svakodnevnom radu.

Proračun projekta iznosi 698.915,12 kuna od čega 85% sredstava sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 15% Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

više informacija:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

kontakt podaci:
UOITI, HR-52100 Pula, Kraška 1
052 522 523  ured@mristra.hr
kontakt osoba: Nataša Milohanović, voditeljica projekta