Navigation

UDRUGA

Tijela udruge su:
– Skupština Udruge
– predsjednik
– Upravni odbor te
– potpredjednik

BUZET ORG

Članovi Skupštine Udruge su:

Danica Davidović
Jardanka Tomac
Franka Cvijanović
Mariza Legović
Božica Mordrušan
Bernarda Klanjac
Radovan Nežić
Sanja Pernić
Muhidin Bajramović
Ozren Catela
Dijana Dobran
Rudolf Kostešić
Žarko Sinčić
Rino Šarić i
Tamara Teković

Predsjednik Udruge je Ozren Catela.

Dopredjednik Udruge je Radovan Nežić.

Članovi Upravnog odbora Udruge su:

Ozren Catela, predsjednik
Radovan Nežić, potpredsjednik
Danica Davidović
Rudolf Kostešić
Muhidin Bajramović